อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี ให้กับโรงเรียนลาลอวิทยา  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา