ตรวจรับครุภัณฑ์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์  ตรวจรับครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 เครื่อง  จากบริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์สุธีรา  ศรีสุข  อาจารย์โรสลีนา  จาราแว และอาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี