ประชุมติดตามงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมติดตามงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ให้กับโรงเรียนลาลอวิทยา  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561