ประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

12 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์