ตรวจรับครุภัณฑ์ 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์  ตรวจรับครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ คือ เครื่อง LCR แบบตั้งโต๊ะ  เครื่องออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator)  ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) เตาอบควบคุมอุณหภูมิ (Oven) กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา  กล้องจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์  และเครื่องน้ำกลั่น  จากบริษัท ซายน์ อะนาลิสท์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์อุบล  ตันสม  อาจารย์โรสลีนา  จาราแว และอาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี