ตรวจรับครุภัณฑ์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 ธันวาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์  ตรวจรับครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ คือ ไมโครปิเปตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และ ตู้แช่เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้  จากบริษัท ซายน์ อะนาลิสท์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์อุบล  ตันสม  อาจารย์โรสลีนา  จาราแว และอาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี