อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

4 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา