ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมพิจารณาต้นทุนกิจกรรม

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่