อบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานเป็นอย่างระบบ

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 กิจกรรม อบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานเป็นอย่างระบบ (Systematic Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคิดวิเคราะห์เชิงกระบวนการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมทัศนคติการคิดเชิงบวก ณ โรงแรม เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา