งาน มรย.วิชาการ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ THAILAND 4.0"

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการในงาน มรย.วิชาการ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ THAILAND 4.0" ประจำปี 2560  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ เรื่อง ระบบการติดตั้งแผนโซล่าเซลล์ในครัวเรือน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา