จัดอบรมโครงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 2 และ 4 - 6 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ โครงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลยะลา จำนวน 4 โรงเรียน และในอำเภอรามัน 1 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 127 คน  ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จำนวน 25 คน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จำนวน 27 คน โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 23 คน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จำนวน 30 คน และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 25 คน