เปิดรับทุนพัฒนาโจทย์วิจัย (รอบ 2)

14 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รับสมัครทุนพัฒนาโจทย์วิจัย (รอบ 2) ผู้สนใจสามารถยื่นโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ทาง E-mail : rohana.d@yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2565 

แบบฟอร์มขอทุนพัฒนาโจทย์วิจัย