นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

6 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ เรื่อง "การออกแบบลายผ้ามัดย้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจ จังหวัดนราธิวาส"  ในงาน RESEARCH EXPO TAKL เปิดบ้านงานวิจัย และนวัตกรรม By NRCT มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร