มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

3 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 ผลงานคือ 1. โครงการขยายผลเครือข่าย (JAPO Model) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา 2. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร