ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์" ประจำปี 2565

5 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์" ประจำปี 2565 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11547