อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนให้ตรงเป้า”

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนให้ตรงเป้า” ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้