ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ ปี 2565-2569

9 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง การจัดทำร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ ปี 2565-2569
ผ่านระบบ Zoom meeting
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด