ขอเชิญส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา THE 1ST THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2021

9 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา
THE 1ST THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2021

Thailand Futurist Conference 2021 งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในมิติต่าง ๆ สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Transformation through Crisis”
>> https://tfc2021.co