สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการวิจัย (Site Visit)

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) พร้อมคณะทำงานเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา