จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2564

31 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีการพิจารณาวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา