จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 2/2564

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแนวทาง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยทุน Fundamental Fund (FF) และทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา