สวพ.จัดประชุมผู้รับทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 3)

25 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ3) ณ ห้องปฏิบัติการ 25-604 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา