ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564

25 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับโล่รางวัลในงาน “วันราชภัฏ 64” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • นักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร
  • นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด