สวพ.จัดประชุมผู้รับทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)

9 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 งานส่งเสริมการวิจัย
และข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ2) ณ ห้องปฏิบัติการ 25-401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา