อบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสาร หลักฐานการเงินให้สอดคล้องกับแผนการวิจัย เพื่อรองรับการตรวจสอบของ สตง.”

24 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสาร หลักฐานการเงินให้สอดคล้องกับแผนการวิจัย เพื่อรองรับการตรวจสอบของ สตง.”

สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1r93rMfXhCQkdwukF0kkkrmTxO1LVO8iv9cVkVa_fdTc/edit