เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุม “การส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic research) ประจำปีงบประมาณ 2565”

10 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุม “การส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic research)  ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมหลู หุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/nY4RTzt1m29PJ7Q57

หรือสแกนได้ที่ QR code