มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

18 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดด้านล่าง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด