ประกาศเปิดรับแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัย

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปี 2561-2565
2. เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอื่นๆ
3. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
4. การอุดหนุนทุนวิจัย พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอ Logical Framework โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. โครงการมีระยะเวลาการดำเนินงาน 10 เดือน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้-28 กันยายน 2563 (ภายในเวลาราชการ)

สิ่งที่ต้องส่ง

1.ข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ชุด

2.CD ข้อมูล 1 แผ่น (.doc และ .pdf)

 

ส่งที่อาคาร 4 ชั้น 2 งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/research

รายละเอียดเพิ่มเติม 31002 คุณรอฮานา ดาคาเฮง

สามารถ download เอกสารต่างๆ ได้ ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด