ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม และการติดตามผลโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมรย. ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft teams

28 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 พ.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft teams ในที่ประชุมมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะมีการจัดในครั้งต่อไป พร้อมทั้งประกาศรางวัลให้แก่โครงการวิจัยที่ได้รับคะแนนประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิสูงสูดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักวิจัย