เปิดรับข้อเสนอโครงกาวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงกาวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้สนใจสามารถส่งขอเสนอชุดโครงการต้นฉบับ พร้อมสำเนาจำนวน 10 ชุด และ CD จำนวน 1 ชุด มายัง...งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.นุชเนตร ตาเย๊ะ 0800369613 หรือ 31002

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page