เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”

28 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 6”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 15 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้ที่http://runirac2020.chandra.ac.th/index.php
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมหรือที่ [email protected] 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด