เชิญชวนเสนอรายชื่่อผู้สมควรได้รับรางวัล"ต้นกล้าวิจัย"

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอรายชื่อ

1.ส่วนราชการคัดเลือกรายชื่อ จำนวน 1 รายชื่อเท่านั้น

2.ส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัยของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ คุณรอฮานา ดาคาเฮง โทรภายใน 31002  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด