สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

17 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา คณะครุศาสตร์ 

วิทยากร: ผศ.ดร. เจษฎา มิ่งฉาย  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกระบวนการวิจัย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-21 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าลงทะเบียน 300 บาท (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/wSTy2kqLQ9CmwHKW8
หรือ QR code