ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563

30 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563
เพื่อรับรางวัลในงาน “วันราชภัฏ”  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 
สอบถามเพิ่มเติมที่ : ฟิตรีนา ดาราแม  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
อาคาร 4 ชั้น 2 เบอร์โทรภายใน 30000 อีเมล [email protected]

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด