เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13

13 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13 “การประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารไทย ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และ impact and visibilities ของกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ทางข้อมูล TCI แบบ fast track”วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี