ประชุมเรื่องการจัดทำเอกสารงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ในรูปแบบ Infographic

7 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผศ.จริยา สุขจันทรา พร้อมนักวิจัยจำนวน 9 ท่าน ร่วมพูดคุยเรื่องการจัดทำเอกสารงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ในรูปแบบ Infographic เพื่อปรับแก้เนื้อหาให้ตรงตามรูปแบบที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม สวพ. ชั้น 2