หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ ปี 63 ตั้งแต่วันนี้-20 ม.ค. 63

3 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

หัวข้อ
-พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
-ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้-20 มกราคม 2563

สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด