ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทางสถาบันวิจัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังเอกสารดาวน์โหลดมารายตัวและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เวลา 13.30 น. 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด