รับสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

18 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความสนใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่
2. สามารถทำงานวิจัยในลักษณะบูรณาการได้
3. มีความรับผิดชอบ และสามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมในโครงการ
-กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัย
-กิจกรรมการสร้างทีมวิจัย
-กิจกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย
-กิจกรรมประชุมเครือข่ายงานวิจัย
-กิจกรรมนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักวิจัย/พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (อาคาร 4 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002 โทรสาร 073-299610

สมัครได้ที่ Link: https://forms.gle/XAbbpy1b6B4S48SA7

หรือ QR code

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด