ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

8 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องประชุมปินหลาชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นผศ. ดร. เกสรี ลัดเลีย เป็นประธาน เนื้อหาการประชุมเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)