ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. งบประมาณปี 63

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. งบประมาณปี 63

เรียนเชิญนักวิจัยหรือบุคคลาการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. ปี63 

ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และ

ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สามารถติดตามหัวข้อโครงการวิจัย ลำดับการนำเสนอ และห้อง

ได้ที่  Link:  shorturl.at/aftwD

หรือ QR code: