ประกาศ นักวิจัยที่สมัครทุน บกศ. ปี 63 เตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการ

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นักวิจัยที่สมัครทุน บกศ. ปี 63

ขอให้นักวิจัยเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการ

ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น-16.30 น.

รายละเอียดการเตรียมนำเสนอ

1.  ชื่อโครงการ

2.  แผนการใช้งบประมาณ

3.  ตารางแสดงเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)

ติดตามลำดับการนำเสนอ และห้องได้ที่

Link: shorturl.at/aftwD หรือ QR code