กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย มรย. ปี 64

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย มรย. ปี 64”
ณ ห้องประชุม บราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา  9.00-12.00 น.

มีกิจกรรมดังนี้
1. ข้อมูลทุนวิจัยและนวัตกรรมฯปี 63 (วช.)
2. ข้อมูลทุนวิจัย “งบแผ่นดิน ปี 64” (สกสว.)
3. แนะนำ “ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ(TIRAs)” ของสกสว.
4. พัฒนาแผนงานวิจัย มรย. ปี 64
   4.1 นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้
   4.2 เกษตรและอาหารฮาลาลสมัยใหม่
   4.3 เบตง: เศรษฐกิจยั่งยืน
   4.4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชายแดนใต้

สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ -15 สิงหาคม 2562
สมัครได้ที่ https://forms.gle/HeTCxAv4ZHawm1sv6

หรือที่ภาพ QR code