ประกาศรับสมัคร ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

มีรายละเอียดดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 

4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สมัครทุนได้ที่ website: https://www.nrms.go.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 โทรสาร 0 2940 5495; E-mail:[email protected] หรือ website: https://www.nrms.go.th