การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ณ จังหวัดพัทลุง

25 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Click
  2. กำหนดการ Click
  3. รายละเอียดการพัก Click

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 

คุณจิรพงศ์ มาหลง นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน