ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

15 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน และการบริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึง 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา)  โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะนักวิจัย เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน