รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 รับสมัคร

รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 

ในวันที่ 09-10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมอบรม 

  • นักวิจัยสามารถแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 น.

            ใบสมัคร : Click Here 

  • นักวิจัยสามารถส่งบทความวิจัยระดับนานาชาติได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.

         ในการอบรมครั้งนี้ "รับจำนวนจำกัด" และเข้าอบรม ฟรี !!

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณจิรพงศ์ มาหลง 

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โทรภายใน 31001 หรือ E-mail : [email protected]

หมายเหตุ : ในการอบรมหัวข้อนี้ ใช้งบประมาณของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา