ประชุมในหัวข้อ "การทำเอกสารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์"

11 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาตใต้ โดย ผศ.จริยา สุขจันทรา และ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วม ประชุมในหัวข้อ "การทำเอกสารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์" 

ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา