การประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อเรื่อง " ตัวชี้วัดบุคคลากรรอบ 1/2562 ของตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา"

11 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ , ดร.นันทา จัทนร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และ อ.เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  ได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "ตัวชี้วัดบุคลากรรอบ 1/2562"

ในวันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา