ประชุมทีมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

11 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมประชุมทีมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้ประชุมเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมเข้าการประชุม Thailand Research Expo 2019 ณ เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 07-10 เมษายน 2562